REVIEWS

"Richard Hamrin utmärker sig särskilt i rollen som Marullo"

- Joakim Lang, Volksstimme, Tyskland

"Richard Hamrin som lysande Zarah Leander-lik dragqueenkommendant."

- Johanna Paulsson, DN

"Ett extra plus till Richard Hamrin. Det är Richard Hamrin som också ”gör” den där rödhåriga sångerskan och den sovjetiske kommendanten. Men om Zarah Leander påstods det mycket. Det enda man med absolut visshet kan säga är: Hon var en stor artist och det är vad Richard Hamrin tar fasta på med lysande resultat. Operettkvällens behållning? För många - ja!”

- Mats Dahlberg, NWT

”Så plötsligt i skarven mellan andra och tredje akten kommer Zarah Leander in i handlingen. En utmärkt Richard Hamrin ger oss tydliga indikationer åt det hållet redan när han träder in i handlingen som överste Orlovskij.”

- Björn Stefanson, VF

"Och den sovjetiske kommendanten Orlovskij -  gestaltad av Richard Hamrin, han är ett av föreställningens utropstecken."

- Benny Abrahamsson, KT

"Richard Hamrin gör sin tjänsteande i två upplagor med säker komisk timing."

- Lars-Erik Larsson, Skånska Dagbladet

"Richard Hamrin gör med suverän komisk precision dubbla roller som oklanderligt nypressad betjänt och diskret egensinnig butler."

- Karin Helander, SvD

"Om man ska nämna nån så är det Richard Hamrin, som gör betjänten, som har en komisk talang utöver det vanliga!"

- Ella Pettersson, SVT

"Slutligen, Richard Hamrin, som dubblerar som butler. Utan roller som hans, och aktörer som han, skulle detta inte blivit en levande komedi."

- Tidskriften Opera

"Om man ska nämna nån så är det Richard Hamrin, som gör betjänten, som har en komisk talang utöver det vanliga!"

- Ella Pettersson, SVT

"Richard Hamrin som oborstad Alfio hade fräschör över takt och ton"

 - Anna Sköldh, Folkbladet

"Richard Hamrin gör sin Alfio rastlös, nervig och ilsken. Sviken och stridbar delger han oss sin situation."

 - Catrin Villaume Fägerstrand, Norrköpings Posten

"Richard Hamrin tar ut de komiska svängarna ordentligt som primadonna-greven"

 - Loretto Linusson, Aftonbladet

"Den största behållningen svarade dock Richard Hamrin för i sin insats som Papageno. Det var en helt fantastiskt vacker för att inte skriva ljuvlig musikupplevelse, som jag upplevde. Det var inte första gången jag upplevde hans stämma, men i går var han eller måste ha varit i sitt esse. Det var en verkligt stor njutning att lyssna till hans röst och det skall bli spännande att få uppleva även honom i framtiden."

 - Kulturbloggen

"I rollen som byxfager amma ser vi en obetalbar Richard Hamrin"

 - Bo Löfvendahl, Svd

"...men roligast på scenen är Richard Hamrin som Il Conte Robinsson. Hans gestik och ansiktsuttryck är som rena Monty Python när han med alla knep försöker undvika att gifta sig med köpmannens dotter. Hamrins baryton och sceniska begåvning vill vi se och höra mer av."

 - Maria Schottenius, DN

"Richard Hamrin stands out from the crowd in his role as Marullo"

- Joakim Lang, Volksstimme, Tyskland

"Richard Hamrin shines as a Zarah Leander-look-a-like dragqueencommendant."

- Johanna Paulsson, DN

"An extra star to Richard Hamrin. It is Richard Hamrin who also "makes" the redhaired singer and the Russian commendant. About Zarah Leander much was said. The only thing one knew with certainty was: She was a great artist and this is what Richard Hamrin captures brilliantly. Tonights big entertainment?  The guests agrees: - Indeed!"

- Mats Dahlberg, NWT

"An excellent Richard Hamrin."

- Björn Stefanson, VF

"And the soviet commandant Orlovskij -  performed by Richard Hamrin, he is one of the shows exclamations marks."

- Benny Abrahamsson, KT

"Richard Hamrin plays his servant role in double edition with confidant comedic timing."

- Lars-Erik Larsson, Skånska Dagbladet

"Richard Hamrin plays with superb comedic precision double rolls as the impeccable stiff servant and as discreet, willful butler."

- Karin Helander, SvD

"If I should mention anyone it should be Richard Hamrin, who plays the butler, who has a comedic talent beyond the usual!"

- Ella Pettersson, SVT

"Finally, Richard Hamrin, who dubbles as butler. Without roles like that, and actors like him, this wouldn't be a thriving comedy."

- Tidskriften Opera

"If I should mention anyone it should be Richard Hamrin, who plays the butler, who has a comedic talent beyond the usual!"

- Ella Pettersson, SVT

"Richard Hamrin as the unpolished Alfio had freshness over nice manners.

 - Anna Sköldh, Folkbladet

"Richard Hamrin portraits his Alfio as resless, nervy and fierce. Let down and combat ready he shares his situation.

 - Catrin Villaume Fägerstrand, Norrköpings Posten

"Richard Hamrin is going the whole hog big time as the diva-count"

 - Loretto Linusson, Aftonbladet

"The biggest enjoyment was however deliverd by Richard Hamrin in his contribution as Papageno. It was a completely beautiful, if not delightful musical expereince that I enjoyed. It was not the first time I heard him sing, but yesterday he was, or must have been, at his best. It really was a great pleasure to listen to his voice and it will be exciting to enjoy him also in the future."

 - Kulturbloggen

"In the role as fancy pantsy wetnurse we see a priceless Richard Hamrin" 

- Bo Löfvendahl, Svd

"...but the most hilarous one on stage was Richard Hamrin in his role as Il Conte Robinson. His gestures and facial expressions was quite like Monty Python when he with all the tricks in the book tries to avoid marriage with the merchants daughter. Hamrin's baritone and stage talents is something we wanna se and hear more of."

 - Maria Schottenius, DN

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2023 by THEATER COMPANY. Proudly created with Wix.com